Location

تبریز - باغمیشه، خیابان شهریار، جنب فروشگاه رفاه

phone

تلفن همراه :۰۹۹۰۳۸۰۸۹۰۰

خدمات دیگر


روفه گری + پرداخت قالی
 رنگبرداری + زیگزال زنی
 دوگره زنی + شیرازه زنی
 دارکشی + ریشه بافی
 چرم دوزی•••
صاف = صاف   تخت = تخت 
لول = لول
[مجهز به دستگاههای مدرن روز دنیا]